Van 24 tot en met 28 augustus organiseren wij ons 4e internationale rolstoelhockeytoernooi. Zonder onze vrijwilligers kunnen wij dit toernooi niet spelen en zijn dan ook ontzettend blij met de inzet die zij leveren. Vandaag komt vrijwilliger Margo Bosman aan het woord:

Hallo, mijn naam is Margot Bosman, ik ben de moeder van Bram van Beeck. Bram is 15 jaar , heeft de ziekte van Duchenne en speelt E-hockey bij de GP Bulls sinds 5 jaar.

Als ouder ben je uiteraard betrokken bij de sportclub van je kind. Ik breng Bram iedere dinsdagavond naar de training en blijf dan gezellig aan de kant kijken, beetje kletsen met andere ouders en koffie drinken. Zo hoor je dan dat er iedere 2 jaar een Internationaal Toernooi wordt georganiseerd in Eindhoven door onze eigen club. Ik weet ook nog zelfs dat Bram nog niet op E-hockey zat, dat ik de aankondigingen zag in de stad , omdat we zelf ook uit Eindhoven komen.

Dit wordt de 3e keer dat ik meehelp aan het toernooi. Ik vind het fijn om mijn steentje bij te dragen waar ik kan, tenslotte staan alle trainers, coaches, bestuursleden het hele jaar door klaar voor onze kinderen , dus een kleine moeite om dan ook iets te doen. Verder is het een super goed georganiseerd toernooi, het is heel gezellig met elkaar, zeker als je wat langer bij de club bent en je de meeste ouders een beetje kent. Het is gewoon leuk om erbij te zijn!

Dit jaar weet ik nog niet welke vrijwilligerstaak ik heb,maar de vorige keren stond ik bij de informatiebalie en hielp ik bij de tombola. Ik verwacht dat het dit jaar weer een supergezellig toernooi wordt! Ik kijk er nu al naar uit!

Toen ik mij de eerste keer aanmeldde als vrijwilliger had ik nog geen idee wat het inhield, dus toen ze mij vroegen hoeveel dagen ik beschikbaar was , antwoordde ik spontaan: alle dagen! Dus werd ik ook 4 dagen van opbouw tot afbreken ingezet. Oeps, ik dacht dat ik per dag een paar uurtjes iets moest doen, gelukkig kon het nog een beetje aangepast worden

From the 24th until the 28th of August we will be organizing the fourth edition of the international GP Bulls tournament. Without our volunteers, the tournament would not be able to exist. Thus, we are very pleased with the effort they put in. Today, one volunteer, Margo Bosman will say a few words about herself and her experiences with the powerchairhockey tournament:

Hello, my name is Margot Bosman. I am Bram van Beeck’s mother. Bram is 15 years old and has the disease Duchenne. He plays powerchairhockey at the GP Bulls for 5 years now.

As a parent you are almost automatically involved at the club of your child. I take Bram to practice every Tuesday evening and spectate from the side of the field to chat with other parents and drinking coffee. Every two years this tournament takes place and is organized in Eindhoven by our own club. I also remember that I saw promotion for this tournament when Bram didn’t play powerchair hockey yet. That is because we are from Eindhoven too.

This is going to be the third time that I volunteer at the tournament. I really enjoy that I am able to help wherever I can. At last, all trainers, coaches and board members are there for our children to support them. So that’s why I really enjoy that I can do something in return. It is a really well-organized tournament and we have a lot of fun with each other, certainly if you are a member at the club for quite some time and know the parents. After all, it is fantastic to be a part of it.

I don’t know my task as a volunteer yet, but previous times I was standing behind the information desk and helped with the raffle. I expect that it’s going to be another amazing tournament and I am really looking forward to it!

When I first signed up as a volunteer, it wasn’t quite clear for me what I had to do. So when they asked how many day I was able to help, I immediately answered: all days. I was scheduled all 4 days. Whoops, I thought I only had to help a couple of hours a day. But luckily, there was a possibility that the schedule could be adjusted.


Door de ogen van een hockey speler:

Van 24 tot en met 28 augustus organiseren wij ons 4e internationale rolstoelhockeytoernooi. Voorgaand aan het toernooi worden er spelers geselecteerd door de coaches van de GP Bulls. Dit jaar is Jordi de Haas geselecteerd, hij zal tijdens dit toernooi spelen in GP Bulls E1. Vandaag komt Jordi aan het woord:

Hallo mijn naam is Jordi de Haas, ben 18 jaar oud en speel al elf jaar rolstoelhockey bij de GP Bulls. Ik ben begonnen als handstick speler, maar doordat mijn spierkracht verminderd is speel ik tegenwoordig met een T-stick. We trainen elke dinsdagavond, waar ik altijd met veel plezier naartoe ga. Ik volg geen opleiding meer, maar werk sinds een korte tijd een paar uur in de week.

In augustus spelen we de 4e editie van het internationale GP Bulls toernooi. Ik heb al drie keer deel mogen nemen aan dit toernooi en ook deze keer ben ik weer te zien op de hockeyvelden. Deze editie speel ik voor de eerste keer in GP Bulls E1. De vorige keren speelde ik namelijk nog in het tweede team van de GP Bulls. Het zal wel even wennen zijn, maar heb er erg veel zin in! Elke minuut die ik kan hockeyen heb ik plezier. Iedere training en competitiedag heb ik er zin in, dat geldt ook zeker voor dit toernooi. En qua verwachtingen hoop je natuurlijk op het hoogst haalbare. Daar zullen we ook tijdens dit toernooi alles aan doen!

Through the eyes of a powerchairhockey player:

From the 24th until the 28th of August, we will organise our 4th international powerchairhockey tournament. Prior to the tournament, the coaches of the GP Bulls have selected players that will participate. Jordi de Haas is one of the selected players this year. During this tournament he will be playing in the first team of the GP Bulls. Today, Jordi de Haas will tell something about himself:

Hello! My name is Jordi de Haas, I am 18 years old and I have been playing powerchairhockey at the GP Bulls for 11 years now. I started as a handstick player, however, since my muscular strength has been decreased through the years, I am currently playing with a T-stick. We practice every Tuesday evening which I really enjoy. I do not follow an educational program anymore, but started working for a few hours per week.

In August we will be playing the fourth edition of the International GP Bulls tournament. I have been participating three times already and this time I will be present on the pitch. This time I will be playing for the first team for the first time. The previous times I have been playing for the second team of the GP Bulls. It will take some time getting used to it, but I am really looking forward to it! Every minute that I can play, I have a lot of fun. Every practice and every competition day I am enthusiastic, which is also the case for this tournament. I always hope for the highest achievable goal, that is also the case now. We will do everything to achieve this!


Door de ogen van een sponsor:

Van 24 tot en met 28 augustus organiseren wij ons 4e internationale rolstoelhockeytoernooi. Zonder de inzet en bijdrage van onze sponsors kunnen wij dit toernooi niet organiseren en zijn dan ook ontzettend dankbaar dat zij onze sponsor willen zijn. Vandaag komt Marieke de Roo van onze sponsor Medipoint aan het woord.

Mijn naam is Marieke de Roo en ben relatiemanager bij Medipoint in Zuid Nederland. Ik heb veel contacten met gemeenten over ontwikkelingen in de markt, en hoe we de WMO hulpmiddelen contracten zo goed mogelijk kunnen invullen en uitvoeren.

Medipoint is de grootste aanbieder van zorg- en welzijnsproducten in Nederland en in de volle breedte actief in de revalidatiehulpmiddelenmarkt. Wij leveren aan een groot aantal gemeenten en hebben zeer veel ervaring met de gehele dienstverlening binnen de WMO- hulpmiddelen. Daarnaast werken wij nauw samen met thuiszorgorganisaties. Onze care-consulenten ondersteunen de eerstelijns thuiszorg met kennis, advies en het veilig gebruik van hulpmiddelen. Medipoint heeft als enige leverancier contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Wij leveren zorghulpmiddelen in brede zin aan de particulier, met hoge kwaliteit, service en betrouwbaar advies, in zowel huur als koop. Naast onze winkels en webshop hebben wij ook een particuliere thuisservice voor persoonlijk advies aan huis.

Via ons zakelijk netwerk zijn we in contact gekomen met een direct betrokkenen bij de GP Bulls en zodoende zijn we sponsor geworden van het 4e internationale GP Bulls rolstoelhockeytoernooi. Sport en bewegen is een belangrijk thema voor alle Nederlanders. Medipoint ondersteunt dan ook waar mogelijk om mensen met een lichamelijke beperking plezier te laten beleven aan sport. Zelf ben ik actief hockeyster geweest en heb een brede belangstelling voor sport in het algemeen. Het is leuk om te zien dat iedereen op zijn of haar manier plezier beleeft aan het uitoefenen van sport.

Tijdens het toernooi zal Medipoint ook aanwezig zijn met een servicebus en een servicemonteur om technische problemen aan de rolstoelen zo snel mogelijk te verhelpen. Daarnaast leveren wij een aantal speciale bedden en een tillift voor de deelnemers.

Through the eyes of a sponsor:

From the 24th until the 28th of August we will be organizing the fourth edition of the international GP Bulls tournament. Without our sponsors, the tournament would not be able to exist. Thus, we are very pleased with the fact that they are our sponsors. Today, one sponsor, Marieke de Roo from MediPoint will say a few words:

My name is Marieke de Roo and I am manager of relations at MediPoint of the southern region of the Netherlands. I have a lot of contact with municipalities about developments in the market and how to make use of the Social Support contracts in the best possible way.

MediPoint is the biggest supplier of care and welfare products in the Netherlands and is active in the full market of medical rehabilitation and its appliances. We serve a large amount of municipalities and have great experience regarding appliances for the Social Support. Next to that, we are closely working with home-care organizations. Our care-consultants support the first line home-care with knowledge, advice and safe practice of these appliances. MediPoint is the only supplier that has contracts with all medical insurances in the Netherlands. We deliver resources to private persons which are assured of high quality, service and reliable advice that can be bought or rented. Next to our stores and web shop, there is a private service for advice at your own place.

Via our corporate network we came into contact with the GP Bulls. This resulted in a direct involvement which in the end emerged into a sponsorship for the fourth International GP Bulls powerchairhockey tournament.

Sports and physical movement is an important theme for all inhabitants of the Netherlands. MediPoint supports people with a disability where possible so that they can enjoy sports as well. I have been playing hockey myself and have a wide commitment for sports in general. It is amazing to see that every person enjoys their sports in their own ways.

During the tournament, MediPoint will be present with its service bus and a service engineer to solve technical problems with powerchairs as quickly as possible. Next to that, we offer numerous special beds and mobile patient lifts for participants when needed.


Door de ogen van een vrijwilliger:

Van 24 tot en met 28 augustus organiseren wij ons 4e internationale rolstoelhockeytoernooi. Zonder onze vrijwilligers kunnen wij dit toernooi niet spelen en zijn dan ook ontzettend blij met de inzet die zij leveren. Vandaag komt vrijwilliger Bea der Kinderen aan het woord:

Ik ben Bea der Kinderen, 58 jaar en mijn grote hobby is Bridgen en het les geven daarin. Sinds het eerste internationale toernooi ben ik vrijwilliger bij de GP Bulls en dit wordt dus mijn vierde keer. Ik ben vrijwilliger geworden omdat mijn neefje Maik der Kinderen bij de GP Bulls speelt. De eerste keer dat ik vrijwilliger was, heb ik de tombola verzorgt. De keren daarop en ook deze keer weer is de wedstrijdtafel 3 dagen mijn thuis en zal ik de verantwoordelijk zijn voor de wedstrijdleiding.

Wat ik zo leuk vind aan vrijwilliger zijn is dat de saamhorigheid opvalt en het voelt als een familie. Iedereen heeft plezier zowel de spelers als begeleiding maar ook alle vrijwilligers. Ik vind de sport super mooi om naar te kijken en de GP Bulls zijn er ook goed in. Daarom verwacht ik de GP Bulls ook weer in de finale!

Through the eyes of a volunteer:

From the 24th until the 28th of August we will be organizing the fourth edition of the international GP Bulls tournament. Without our volunteers, the tournament would not be able to exist. Thus, we are very pleased with the effort they put in. Today, one volunteer, Bea der Kinderen will say a few words about herself and her experiences with the powerchairhockey tournament:

My name is Bea der Kinderen and I am 58 years old. My favourite hobby is playing bridge and teaching the game of bridge. I have been a volunteer since the first edition of the international GP Bulls tournament, so this will be the fourth time volunteering. I became a volunteer because my nephew, Maik der Kinderen, is playing for the GP Bulls. The first time I volunteered, I took care of the lottery. The editions that followed, I occupied the competition table which I will be doing this time as well. I will be responsible for registration of the results of the matches, etc.

What I like the most of being a volunteer, is the harmony and feeling of a family amongst the players. Everybody has fun, from the players to the supporting people, but as well as all the volunteers. I think the sport is great to spectate. In my opinion, the GP Bulls are performing really well, that is why I expect them to participate in the closing game to become the winner of the tournament!


Door de ogen van een hockey speler:

Van 24 tot en met 28 augustus organiseren wij ons 4e internationale rolstoelhockeytoernooi. Voorgaand aan het toernooi worden er spelers geselecteerd door de coaches van de GP Bulls. Dit jaar is Gijs Senders geselecteerd, hij zal tijdens dit toernooi spelen in GP Bulls E2. Vandaag komt Gijs aan het woord:

Hallo ik ben Gijs Senders, ik woon in Gemert en ben 20 jaar oud. Sinds mijn 8e jaar speel ik rolstoelhockey bij de GP Bulls en zit in het 2e team. Toen ik 5 jaar oud was heb ik een hersentumor gekregen waardoor ik in een rolstoel terecht kwam. Via de Mytylschool ben ik in aanraking gekomen met het rolstoelhockey en trainde daar ook met de GP Bulls. Nu trainen we elke dinsdag avond in het Indoor Sportcentrum en sluiten we elke training gezellig af met een drankje.
Ik werk bij de ORO, daar teken ik vooral en doe daarnaast ook nog vrijwilligerswerk bij de bibliotheek en bij voetbalvereniging V.V. Gemert, waar ik de kalklijnen op de velden aanbreng.
Mijn grootste hobby’s zijn hockeyen en tekenen. Daarnaast ga ik elk jaar een week skiën op een monoski met jongerenreis van de VGW en ben ik groot fan van PSV en heb daar dan ook een seizoenskaart van. Ook vind ik het gezellig om met vrienden, ook van het hockey, af te spreken.

In augustus spelen we het internationale GP Bulls toernooi en ik mag voor de 3e keer deelnemen aan dit toernooi. Ik zal tijdens het toernooi te zien zijn in GP Bulls E2. Ik heb heel erg veel zin in dit toernooi, een super weekend met veel hockey en vooral ook plezier met elkaar. Er is ook elk jaar een themafeest als afsluiter, wat ik super gezellig vind. 
Het internationale GP Bulls toernooi is iets wat je zeker niet wil missen en we zullen strijden voor de 1e plek.

Through the eyes of a powerchairhockey player:

From the 24th until the 28th of August, we will organize our 4th international powerchairhockey tournament. Prior to the tournament, the coaches of the GP Bulls have selected players that will participate. Gijs Senders is one of the selected players this year. During this tournament he will be playing in the second team of the GP Bulls. Today, Gijs Senders will tell something about himself:

Hello! My name is Gijs Senders, I live in Gemert and I am 20 years old. I have been playing powerchairhockey since I was 8 and currently I am playing in the second team of the GP Bulls. When I was five years old, I was diagnosed with a brain tumour, that is the reason why I am in a wheelchair. I have come into contact with powerchairhockey by the Mytylschool, a special school for children with a disability, where I have been practicing with the GP Bulls. At the moment, practice happens every Tuesday evening in the Indoor Sportcentrum in Eindhoven where we close each practice with a drink.

I work at ORO, where I mostly draw. Next to that, I volunteer at the library and the football association of V.V. Gemert where I apply the chalk lines onto the fields. My favourite hobbies are playing hockey and drawing. Furthermore, there is a yearly ski trip which is organized by VGW with a group of youngsters where I ski on a monoski. Next to that, I am a huge fan of PSV Eindhoven of which I have got a season club card. I also like to spend time with my friends, also hockey related friends.

In August, we will be playing the international GP Bulls tournament where I will be participating for the third time. I will be playing for the second team of the GP Bulls. I am really looking forward to this tournament which will be a great weekend with a lot of hockey and a lot of fun with each other. Each year there is a theme party as a closure which I really enjoy.

The international GP Bulls tournament is something you do not want to miss and we will be striving for the first place!